MAM SPORY PROBLEM

autor:
Paweł Małysiak
wykonawca:
KGB

Mam spory problem z kasą 

Z brakiem gotówki problem mam  

Znowu mam problem z forsą  

Z brakiem pieniędzy problem mam  

To tylko jeden z mych kłopotów  

O których właśnie śpiewam wam
 

Zwlokłem się z łóżka tego ranka 

I pomyślałem mam już dość  

Wstałem późno dzisiaj rano   

I powiedziałem sobie dość   

Nie pójdę wcale do roboty   

Muszę dla siebie zrobić coś
 

Pójdę wzdłuż linii kolejowej 

Zielone łąki, pola, las   

Ruszę wzdłuż torów kolejowych   

Brzegiem jeziora, poprzez las   

Zdobędę szczyt wysokiej góry  

Nie spotkam tam nikogo z was
  
  

Na moim stole stos rachunków   
Dziecko w łóżeczku cicho śpi   
Żona mówiła do mnie wczoraj 
Że coś tam trzeba kupić dziś   
Zaciskam krawat na swej szyi  
Do mojej pracy muszę iść 
 
I znowu problem z kasą   
Z brakiem pieniędzy problem mam   
Ciągle mam problem z sobą   
I to mi bardzo daje w kość   
Życie uwiera ale dobrze   
Że jednak w domu czeka ktoś